História ekonomických myšlienok

ekonomicko-slovník

Dejiny ekonomického myslenia sú časťou ekonomickej vedy, ktorá študuje vývoj myšlienok a teórií, ktoré ekonómovia vyvinuli v priebehu rokov od zrodu ekonómie.

Dejiny ekonomického myslenia sa začínajú študovať už v 16. a 17. storočí zrodom merkantilizmu. Hoci je pravda, všetko sa hovorí, že v najčistejšom zmysle sa hospodárstvo začalo rozvíjať už v 6. storočí pred Kristom až do stredoveku. V tomto období sa rozmohli prvé podniky a s nimi aj prvé debaty o ekonomickom svete. Nápady súvisiace s ekonomickými teóriami boli veľmi zriedkavé. Diskusie sa teda sústredili predovšetkým na rozdiel medzi bohatými a chudobnými a na morálku či etiku zbohatnutia a zisku z obchodu.

Zrod ekonómie

Zrod ekonómie ako študijného odboru, ako sme už povedali, sa objavil v šestnástom storočí. Počnúc merkantilizmom a končiac dnes neoklasicizmom. V súčasnosti vznikli nové teórie z pohľadu mikroekonómie a makroekonómie. Chronologicky by sme mohli periódy zoradiť zjednodušeným spôsobom takto:

  • Vznik hospodárstva (VI pred Kr. - XVI.): Grécko, Rím a stredovek
  • Merkantilizmus (XVI. – XVII.)
  • Fyziokrati (XVIII)
  • Klasika (XVIII – XIX)
  • Marxisti (XIX - XXI)
  • Neoklasicistický (XIX-XXI)
  • keynesiánci (XX – XXI)
  • Liberalizmus (XX-XXI)

Je dôležité pochopiť, že niektoré z týchto myšlienkových prúdov koexistovali a koexistovali. Ekonómia nie je exaktná veda. A keďže nejde o exaktnú vedu, existuje veľa rôznych filozofií o tom, aká je alebo by mala byť ekonómia. Štúdium histórie ekonomického myslenia je dôležité, pretože pomáha rozvíjať kritický postoj k rôznym ekonomickým prístupom. Okrem toho zlepšuje pochopenie súčasných ekonomických teórií.

Školy ekonomického myslenia

Rozdiel medzi ekonomickými dejinami a dejinami ekonomického myslenia

Rozumnou pochybnosťou, ktorú musíme riešiť, je rozdiel medzi týmito dvoma študijnými odbormi. Ekonomické dejiny a dejiny ekonomického myslenia sú podobné disciplíny a dokonca sa dopĺňajú, ale nie sú rovnaké. Ekonomická história sa snaží opísať, ako sa udalosti stali. Dejiny ekonomického myslenia hovoria o tom, ako sa myšlienky rôznych ekonómov vyvíjali v priebehu histórie. Ekonomická história nám teda môže pomôcť pochopiť, prečo sa objavili niektoré myšlienkové smery. A naopak, dejiny ekonomického myslenia nám môžu uľahčiť pochopenie vývoja ekonomických udalostí.

Napríklad marxistická ekonómia vznikla v čase histórie, keď bolo veľa vykorisťovania. Robotníci strávili veľa hodín v továrňach vo veľmi zlých podmienkach za nespravodlivý plat. Akoby to nestačilo, ten plat im ledva dal najesť a uživiť sa. Naopak, hospodárske politiky, ktoré sa použili po krachu v roku 1929 (v roku 1940), boli tie, ktoré navrhol Keynes.

Tagy:  taška ekonomicko-slovník deriváty 

Zaujímavé Články

add