Vízia spoločnosti

ekonomicko-slovník

Vízia spoločnosti popisuje cieľ, ktorý chce v budúcnosti dosiahnuť. Je to ideálne očakávanie toho, čo chce organizácia dosiahnuť, a tiež naznačuje, ako plánuje dosiahnuť svoje ciele.

Vízia spoločnosti potom odráža mentálny obraz jej trajektórie a stanovuje kritériá, ktoré bude spoločnosť dodržiavať, aby splnila tieto ciele.

Definícia vízie by mala byť jednou z ústredných úloh lídra a výkonného tímu spoločnosti. Mal by teda slúžiť ako referencia pre všetky činnosti zamestnancov.

Inými slovami, vzhľadom na rôzne alternatívy, ktoré by im mohli byť navrhnuté, ako vykonávať úlohy, by si všetci členovia spoločnosti mali vybrať tie, ktoré najlepšie zodpovedajú vízii.

Vízia a obchodná stratégia

Pojem vízia je obsiahnutý v obchodnej stratégii, čo je odvetvie ekonómie, ktoré skúma prepojenie medzi strategickým smerovaním a obchodnými výsledkami.

Rovnako vízia súvisí s pojmami poslanie a obchodné hodnoty.

Je potrebné poznamenať, že vízia by mohla vyvolať zmeny v definícii poslania, ak budúca žiaduca situácia znamená pre spoločnosť nového ducha alebo zdôvodnenie.

Vízia síce zachytáva želanú situáciu, nemá to byť ilúzia či fantázia, ale realistický prístup k tomu, aká bude firma. Preto je potrebné zvážiť technologické, ekonomické a sociálne podmienky trhu, ako aj dostupné zdroje a kapacity.

Návrh vízie bude závisieť od typu spoločnosti a ambícií, s ktorými ju chce každý formulovať. Jeho dosiahnutie je navyše možné plánovať s definovaným alebo neurčitým horizontom.

Poslanie, vízia a hodnoty spoločnosti

Príklad vízie spoločnosti

Pozrime sa na príklad vízie známej spoločnosti, akou je Coca-Cola:

Coca-Cola vízia:

Spoločnosť potvrdzuje, že jej víziou je rámec jej pracovného plánu na dosiahnutie udržateľného a kvalitného rastu. Ciele sú teda opísané pre tieto oblasti:

  • Ľudia: Keďže je to dobré miesto na prácu, ľudia sa cítia inšpirovaní dať zo seba to najlepšie každý deň.
  • Nápoje: Ponúkať pestré portfólio kvalitných produktov, ktoré predvídajú a uspokojujú priania a potreby spotrebiteľov.
  • Partneri: Vytvorte sieť na vytvorenie spoločnej a trvalej hodnoty.
  • Planéta: Byť zodpovedným občanom, ktorý robí rozdiel tým, že pomáha budovať a podporovať udržateľné komunity.
  • Výhoda: Maximalizujte návratnosť pre akcionárov a zároveň majte na pamäti celkovú zodpovednosť spoločnosti.
  • Produktivita: Byť efektívnou a dynamickou organizáciou.

Vízia stavebnej firmy

Víziou stavebnej firmy je výstavba budov, ktoré spĺňajú priania jej zákazníkov. Najčastejšími prianiami sú atraktívny dizajn, pohodlie v jeho zariadeniach, dobré osvetlenie a čo najvyššia izolácia proti hluku a atmosférickým javom.

Vízia odevnej spoločnosti

Odevné spoločnosti sa často dohodnú na vytváraní návrhov, ktoré určujú trendy a sú atraktívne pre zákazníkov. Spolu s tým vývoj odevov, ktoré sú praktické a pokrývajú potrebu, pre ktorú sa kupujú.

Jedným z cieľov je aj používanie kvalitných materiálov, ktoré umožňujú, aby odevy boli odolné, izolovali od chladu alebo dobre dýchali.

Ciele spoločnosti

Tagy:  ekonomická analýza slávne frázy poradie 

Zaujímavé Články

add