Čistá súčasná hodnota (NPV)

ekonomicko-slovník

Čistá súčasná hodnota (NPV) je investičné kritérium, ktoré pozostáva z aktualizácie príjmov a platieb projektu alebo investície, aby sa vedelo, koľko sa touto investíciou získa alebo stratí. Je tiež známa ako čistá súčasná hodnota (NPV), čistá súčasná hodnota alebo čistá súčasná hodnota (NPV).

Za týmto účelom prináša všetky peňažné toky do súčasného okamihu a diskontuje ich pri určitej úrokovej sadzbe. NPV bude vyjadrovať mieru ziskovosti projektu v absolútnom čistom vyjadrení, to znamená v počte peňažných jednotiek (eurá, doláre, peso atď.).

Vzorec čistej súčasnej hodnoty (NPV).

Používa sa na ocenenie rôznych investičných možností. Od výpočtu NPV rôznych investícií budeme vedieť, s ktorými z nich dosiahneme väčší zisk.


Ft sú peňažné toky v každom období t

I 0 je investícia vykonaná v počiatočnom okamihu (t = 0)

n je počet časových období

k je diskontná sadzba alebo úroková sadzba požadovaná pre investíciu

NPV slúži na generovanie dvoch typov rozhodnutí: po prvé, aby sa zistilo, či sú investície efektívne, a po druhé, aby sa zistilo, ktorá investícia je v absolútnom vyjadrení lepšia ako iná. Kritériá rozhodovania budú nasledovné:

  • NPV> 0: Aktualizovaná hodnota budúceho inkasa a platieb investície pri zvolenej diskontnej sadzbe prinesie výhody.
  • NPV = 0: Investičný projekt nebude generovať zisky ani straty, jeho realizácia je v zásade ľahostajná.
  • NPV <0: Investičný projekt bude generovať straty, preto musí byť zamietnutý.

Výhody a nevýhody NPV

Ako každá ekonomická metrika a ukazovateľ, čistá súčasná hodnota má výhody a nevýhody, ktoré sú uvedené nižšie:

Čisté výhody súčasnej hodnoty

NPV má pri hodnotení investičných projektov niekoľko výhod, najmä to, že ide o jednoduchý spôsob výpočtu a poskytuje užitočné predpovede o vplyvoch investičných projektov na hodnotu spoločnosti. Okrem toho má výhodu v tom, že zohľadňuje rôzne splatnosti čistých peňažných tokov.

Nevýhody čistej súčasnej hodnoty

Ale napriek svojim výhodám má aj určité nevýhody, ako je náročnosť špecifikácie diskontnej sadzby, hypotéza reinvestície čistých peňažných tokov (implicitne sa predpokladá, že kladné čisté peňažné toky sa okamžite reinvestujú so sadzbou, ktorá sa zhoduje s diskontnou a že záporné čisté peňažné toky sú financované zo zdrojov, ktorých nákladom je aj diskontná sadzba.

Tiež by vás mohlo zaujímať porovnanie medzi NPV a IRR.

Príklad NPV

Predpokladajme, že nám ponúknu investičný projekt, do ktorého musíme investovať 5000 eur a sľúbia nám, že po tejto investícii dostaneme prvý rok 1000 eur, druhý rok 2000 eur, tretí rok 1500 eur a štvrtý rok 3000 eur.

Takže peňažné toky by boli -5000/1000/2000/1500/3000

Za predpokladu, že diskontná sadzba pre peniaze je 3 % ročne, aká bude NPV investície?

Na to používame vzorec NPV:

Čistá súčasná hodnota investície je v tomto čase 1 894,24 eur. Keďže je to pozitívne, je vhodné, aby sme investovali.

Redaktor odporúča:

  • Vnútorná miera návratnosti (IRR)
  • Odplata
  • Zľavnená návratnosť
Vážené priemerné kapitálové náklady (WACC)

Tagy:  prechádza slávne frázy Podnikanie 

Zaujímavé Články

add