Vzdušná preprava

obchod

Letecká doprava je dopravný systém, ktorý umožňuje prepravu osôb a tovaru v lietadlách.

Preto hovoríme o type dopravy, ktorá sa pohybuje vzduchom, v lietadlách a ktorá je prítomná na letiskách.

Existuje medzinárodná organizácia, ktorá združuje odvetvie dopravy s názvom IATA (International Air Transport Association). Toto združenie podporuje spoluprácu medzi leteckými spoločnosťami a štandardizuje protokoly pre bezpečnosť, spoľahlivosť a hospodárnosť.

Charakteristika leteckej dopravy

Fyzickou infraštruktúrou nevyhnutnou pre organizáciu tohto dopravného prostriedku sú letiská. Preto tieto zariadenia umožňujú lietadlám bezpečne vzlietnuť, pristáť a zaparkovať. Okrem toho, rovnako ako v prístavoch, majú vymedzenia pre nakladanie a vykladanie tovaru a nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Taktiež majú potrebný priestor na ich údržbu a tankovanie.

Niektoré príklady lietadiel sú nasledovné:

 • Lietadlá.
 • Lietadlá.
 • Vetroň.

Výhody a nevýhody leteckej dopravy

Ďalej sú uvedené niektoré výhody a nevýhody, ktoré tento typ dopravy predstavuje. Začnime výhodami.

Výhody leteckej dopravy

Niektoré z výhod tohto dopravného prostriedku sú nasledovné:

 • Čas prestupu: Ide o veľmi rýchly druh dopravy v porovnaní napríklad s pozemnou a námornou dopravou. Rovnako, keďže ide o veľké lietadlá a s veľkým objemom letu, umožňuje to oveľa kratší čas dodania.
 • Pokrytie: Umožňuje rýchle prepojenie medzi krajinami a kontinentmi. Preto je ideálnou prepravou na dlhé vzdialenosti.
 • Bezpečnosť: Ide o vysoko organizovaný druh dopravy, ktorý minimalizuje počet nehôd vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť smrteľných nehôd. Rovnako tak je vzhľadom na krátkosť cesty nízka pravdepodobnosť krádeže alebo straty.
 • Fyzické bariéry: Nakoľko na svoj presun nepotrebuje stavať cesty, tento druh dopravy má kratšie trasy na presun bez prerušenia.
 • Špeciálne produkty: Napriek nákladom je táto preprava ideálna na prepravu tovaru vysokej hodnoty a tovaru podliehajúceho skaze.

Nevýhody leteckej dopravy

Na druhej strane, niektoré z nevýhod tohto typu dopravy sú nasledovné:

 • Náklady: Vďaka svojej rýchlosti sú náklady na prepravu vyššie ako po súši a po mori.
 • Kapacita: Hoci ide o veľké lietadlá, v porovnaní s námornou dopravou sú naďalej znevýhodnené z hľadiska objemu.
 • Objem tovaru: Predstavuje prísne obmedzenia na prepravu určitých materiálov, ako sú kvapaliny a chemikálie. Je to spôsobené vnútornými charakteristikami, ako je napríklad atmosférický tlak v určitých výškach.
 • Počasie: Poveternostné podmienky majú tendenciu generovať väčšie riziko nehody, keďže ste vo vzduchu a máte malú alebo žiadnu kapacitu na starostlivosť.

Vplyv leteckej dopravy na životné prostredie

Letecká doprava má vplyv na životné prostredie prostredníctvom tvorby CO2 v dôsledku spaľovania fosílnych palív. Tak ako pri iných dopravných prostriedkoch, aj v tomto smere bolo zlepšenie založené na vývoji technológií, efektívnejších letoch a lepších ekonomických opatreniach.

Tagy:  Španielsko ekonomicko-slovník ekonomická analýza 

Zaujímavé Články

add