Prebytok hotovosti

účtovníctvo

Hotovostný prebytok je stav, v ktorom inkasá prevyšujú platby v danom období.

Keď má spoločnosť prebytok hotovosti, znamená to, že dokáže pokryť platby za určité obdobie s inkasami za rovnaké obdobie. Na splnenie svojich záväzkov teda nebude potrebné siahať po iných zdrojoch financovania.

Opačnou situáciou je hotovostný deficit.

Hotovostný deficit bude problémom, keď ohrozí platobnú schopnosť spoločnosti. Stane sa tak, ak nebudú k dispozícii zdroje financovania na vyrovnanie tohto deficitu. Tieto zdroje financovania môžu byť externé (úvery alebo iné pasíva) alebo interné (vlastné imanie a rezervy).

Pri hodnotení vplyvu hotovostných deficitov by sa spoločnosť mala pozerať na náklady financovania. Tá závisí od zvoleného zdroja a jej hlavnou zložkou bude úroková sadzba, ktorú zaplatíte za prístup k finančným prostriedkom.

Tagy:  Španielsko prirovnania životopis 

Zaujímavé Články

add