Tobinova Q

taška

Tobinovo Q je základným ukazovateľom dlhodobej ziskovosti a zisku sektora. Je to vzťah medzi trhovou hodnotou aktíva spoločnosti a jeho vnútornou hodnotou. Týmto spôsobom nám Tobinovo Q hovorí, či je aktívum nadhodnotené alebo podhodnotené. Používa sa na predpovedanie, či sa kapitálová investícia zvýši alebo zníži. Tobin's Q vyvinul nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu James Tobin.

Tento ukazovateľ sa získa vydelením ekonomickej hodnoty na trhu aktív investovaných spoločnosťami cenou nahradenia uvedeného aktíva. Na jej výpočet musíme pripočítať hodnotu aktív spoločnosti a jej dlhov a potom ich vydeliť čistými aktívami tejto spoločnosti.

Aplikujme tento pomer na hodnotu akcie danej spoločnosti. Ak je Q väčšie ako jedna, znamená to, že akcie sú nadhodnotené. Jeho trhová cena je vyššia ako jeho hodnota vlastného imania. V prípade, že Q je menšie ako jedna, povedali by sme, že akcia je podhodnotená, to znamená, že jej trhová hodnota je nižšia ako hodnota akcie.

Pomer Q> 1 = nadhodnotené

Pomer Q <1 = podhodnotené

Tobinovo Q je dlhodobým meradlom hodnoty aktíva, preto treba pri rozhodovaní o investíciách brať do úvahy tento časový detail. Napríklad dnes má akcia X pomer Q 1,5 a jej trhová cena je 10 EUR. To znamená, že akcia je nadhodnotená, pretože jej hodnota vlastného imania je 6,67 € (10 / 1,5) Kúpime teda akciu alebo nie? Sme na býčom alebo medvedom trhu? Tobin's Q nám hovorí, že v dlhom časovom horizonte je akcia nadhodnotená, no z krátkodobého hľadiska sú informácie, ktoré nám ponúka, obmedzené a možno by nebolo na škodu investovať do tejto akcie na 3 roky.

Pri investovaní je veľmi dôležité vziať do úvahy Tobinov Q podobných spoločností, pretože existujú sektory, ktoré majú tendenciu mať vyššie Tobin Q ako iné. Ak nám teda dajú Tobin Q jednej spoločnosti, nemáme v skutočnosti žiadne informácie a musíme sa porovnať s podobnými spoločnosťami, aby sme vedeli posúdiť, ktorá je viac alebo menej nadhodnotená.

Tento index nám poskytuje informácie o očakávanej výkonnosti investovaných aktív v budúcnosti. Okrem toho je to dobrý ukazovateľ konkurenčnej sily danej spoločnosti. Neberie však do úvahy prekračovanie očakávaní, ktoré je súčasťou tvorby hodnoty. Tvorba hodnoty sa týka dosiahnutého výsledku, keď čelíme ziskovosti, ktorú akcionár dosiahol počas stanoveného obdobia, teda výnosu, ktorý investor požaduje od spoločnosti, keď do nej investuje svoje vklady.

Tagy:  vedel si čo? histórie názor 

Zaujímavé Články

add