Kognitívna psychológia

ekonomicko-slovník

Kognitívna psychológia je zodpovedná za štúdium a skúmanie procesov mysle, ktoré sa podieľajú na ľudskej schopnosti riešiť problémy, učiť sa koncepty, získavať vedomosti a myslieť.

Kognitívna psychológia sa objavila v 50. rokoch minulého storočia ako kontrast k behaviorizmu.

Veľkú slávu začala mať v dôsledku vytvorenia Centra kognitívnych štúdií na Harvarde v roku 1960, ktoré založili Jerome Bruner a George Miller.

Kognitívna psychológia sa zameriava najmä na štúdium a spracovanie štruktúr, prvkov, ktoré zasahujú do duševného procesu, ktorého výsledkom je, že ľudia sa učia, zapamätajú si alebo premýšľajú o informáciách, ktoré prijímajú, alebo sami.

Predmet štúdia kognitívnej psychológie

Kognitívna psychológia sa zameriava na:

  • Upozornenie: Preskúmajte tento proces, aby ste zistili, ako sa informácie zachytávajú a aké procesy nasledujú na asimiláciu týchto údajov.
  • Vnímanie: Ďalším dôležitým aspektom, ktorý študuje kognitívna psychológia, je posúdiť, ako zmyslové údaje vedú k percepčným zážitkom.
  • Pamäť: Nepochybne bod, ktorý treba vziať do úvahy pri skúmaní kognitívnej psychológie, je štúdium pamäte. V tomto ohľade je potrebné definovať a poznať spôsob, akým pamäť funguje, akým spôsobom sú informácie uložené a čo sa stane potom pri obnove údajov, ktoré sú v nej uložené.
  • Myšlienky: Ďalšou vynikajúcou časťou sú myšlienky, ktoré vznikajú v mysli, a spôsob, akým sú spracované. Prečo sa vyskytujú? Ako vznikajú? Existujú aj ďalšie problémy, na ktorých tento typ psychológie pracuje.
  • Jazyk: Aby sme pochopili, ako sa informácie chápu, je dôležité preskúmať tento koncept a študovať procesy súvisiace s jazykom.
  • Učenie: Ďalším aspektom, na ktorý sa zameriava kognitívna psychológia, je učenie, ktoré sa ponorí do série aspektov súvisiacich so spôsobom, akým sa získavajú kognitívne zručnosti alebo koncepty.

Najvýznamnejšie oblasti aplikácie kognitívnej psychológie

Najvýraznejšie polia sú:

  • V oblasti vzdelávania: Tu sa zameriava na štúdium, liečbu a hodnotenie problémov s učením, vyučovacích procesov v triede, ako sa všetko vyvíja s prihliadnutím na rôzne procesy, miesta a situácie zasadené do vzdelávacieho kontextu.
  • V oblasti klinickej psychológie: Existujú rôzne typy psychológie, jedným z nich je klinická psychológia a v tejto oblasti sa kognitívna psychológia oceňuje a skúma pri vytváraní a zavádzaní nových techník do liečby, vplyvu, ktorý tento typ psychológie uplatňuje. a ako to pozitívne ovplyvňuje vykonaním príslušných meraní po vykonaní v praxi.

Tagy:  administratívy názor USA 

Zaujímavé Články

add