Zásada obozretnosti

účtovníctvo

Zásada opatrnosti v účtovníctve sa týka opatrnosti pri zbere účtovných záznamov v situáciách neistoty.

Okrem definície zásady obozretnosti musíme mať na pamäti, že táto zásada je založená na myšlienke, že určité aktíva alebo transakcie sú zložité z hľadiska hodnoty. Nie komplexné v zmysle ich hodnoty, ale komplexné v tom zmysle, že sa nachádzajú v situáciách rizika alebo neistoty, ktoré môžu zmeniť ich hodnotu.

Ak napríklad spoločnosť poskytne úver inej spoločnosti a dlžník má pochybnosti o svojej platobnej schopnosti, správne je túto skutočnosť zohľadniť.

Zásada obozretnosti a pravdivý obraz spoločnosti

Zásada obozretnosti nie je v rozpore so zásadou skutočného obrazu. Mohli by sme si myslieť, že povinnosť prezentovať reprezentatívny obraz spoločnosti nám bráni brať do úvahy prípadné zmeny hodnoty majetku. Nie je to tak, keďže povinnosť reprezentovať skutočný obraz spoločnosti so sebou nesie myšlienku predstavovať aj možné riziká, v prípade skrytia týchto rizík by sme neprezentovali skutočný obraz spoločnosti.

Ak budeme pokračovať v predchádzajúcom príklade, ak poskytneme úver a zaúčtujeme ho tak, ako je, v nádeji, že zinkasujeme celú jeho sumu (v prípade, že vieme, že to tak nie je), dali by sme neobjektívne informácie. Prečo sú to neobjektívne informácie? Pretože vlastne vieme, že je veľmi ťažké ho zbierať.

Znamená to, že hodnota tohto poskytnutého úveru musí byť nulová? Nie, nemalo by to byť nulové, ale prostredníctvom účtovných účtov vyhradených na tento účel musíme túto skutočnosť zohľadniť.

Dodatočne je potrebné poznamenať, že ak dôjde k zmene medzi dátumom uzávierky roka a predložením ročnej účtovnej závierky, spoločnosť musí túto skutočnosť zaznamenať v správe. Dávať týmto spôsobom na vedomie zmienenú zmenu v ročnej účtovnej závierke. Dôležitá je aj skutočnosť, že očakávané straty sa účtujú, ale očakávané zisky nie. Je to v súlade so zásadou obozretnosti v tom zmysle, že vždy je lepšie prezentovať konzervatívnejší obraz spoločnosti ako opak. Inými slovami, musíte sa vžiť do konzervatívneho scenára, nie do optimistického scenára.

Príklad zásady obozretnosti

Pre lepšie pochopenie pojmu princíp obozretnosti použijeme trochu rozvinutejší príklad, ktorý poslúži na lepšie pochopenie princípu obozretnosti.

Predpokladajme, že spoločnosť predáva 100 počítačov zákazníkovi. Každý z nich má predajnú cenu 1 000 dolárov. Fakturácia bude 100 000 dolárov. Klient momentálne neplatí a faktúra čaká na úhradu. Po mesiaci nám klient oznámi, že nebude môcť zaplatiť (zatiaľ) časť platby.

Spoločnosť musí vykonať účtovnú úpravu, pretože nemusí zinkasovať celých 100 000 eur, ktoré musí klient zaplatiť. A preto musíte inkasovať zhoršenie stavu klientskeho účtu. Týmto spôsobom sa zníži zákaznícky účet, zhromažďuje sa uvedené riziko a je dodržaná zásada obozretnosti.

Tagy:  Španielsko slávne frázy administratívy 

Zaujímavé Články

add
close

Populárne Príspevky

ekonomicko-slovník

Derivát x

ekonomicko-slovník

Misia a vízia Nestlé