Investičná politika

ekonomicko-slovník

Investičnú politiku investičného fondu tvorí súbor kritérií, ktoré určujú kedy, koľko a kam investovať.

To, že fond investuje do fixných výnosov (dlhopisy), do akcií (akcií), do komodít alebo mien (forex), nie je náhoda. Investičný fond pred svojou ponukou definuje svoju investičnú politiku. To znamená, že informuje investorov, kam sa chystá investovať.

Investičná politika je uvedená v prospekte investičného fondu. Nezabúdajme, že brožúra je povinný dokument, do ktorého musí investičný fond napísať všetky relevantné informácie, ktoré s ňou súvisia.

Typy fondov podľa investičnej politiky

Toto sú hlavné typy fondov, ako ich definuje vaša investičná politika.

 • Fondy s pevným výnosom: Väčšinu svojho kapitálu investujú do aktív s pevným výnosom. Teda v aktívach ako sú dlhopisy, obligácie, zmenky či zmenky. V rámci týchto fondov existujú podtypy, ako napríklad:
  • Peňažné fondy
 • Akciové fondy: Väčšinu kapitálu investujú do akciových aktív. Napríklad akcie. Podtypy sa zvyčajne stanovujú podľa rôznych aspektov:
  • Zemepisná oblasť
  • Sektory
  • Ďalšie charakteristiky, ako je úroveň rizika
 • Zmiešaný fond: Ide o fond, ktorý investuje do fixného aj variabilného výnosu.
 • Globálne fondy: Nemajú presne definovanú investičnú politiku. Tieto fondy môžu voľne investovať do rôznych typov aktív a rôznych geografických oblastí podľa názoru manažérov.
 • Garantované fondy: Tento typ fondu zaisťuje investorovi, že pri splatnosti dostane minimálne vopred stanovenú sumu.Napríklad fond, ktorý poisťuje 100 % kapitálu s možnosťou generovania 2 % výnosu, ak nastane určitá udalosť.
 • Fondy podľa oddelení: Ide o fondy zložené z iných podfondov. Preto v rámci toho istého fondu, keďže existujú rôzne oddelenia, môžu vedľa seba existovať rôzne investičné politiky.

Význam investičnej politiky

Investičná politika má pre investora zásadný význam. Pochopenie investičnej politiky fondu vám umožní získať rad výhod pre investora. Dá sa povedať, že výhody, ktoré nie sú len peňažné.

Poznanie investičnej politiky poskytuje nasledujúce znalosti s ich následnými výhodami:

 • Riziko: Keď investor pozná a rozumie investičnej politike fondu, do ktorého investuje, pozná aj jeho riziká. Keď človek pozná riziká investície, vždy vie, či sú dočasné straty normálne alebo nie.
 • Ziskovosť: Rovnakým spôsobom fondy stanovujú cieľové výnosy. Ak teda získame výnos 4 % za rok a cieľový výnos bol 3 %, vieme, že sme v dobrom fonde.
 • Časový horizont: Jedným z najdôležitejších faktorov je poznať časový horizont. Garantovaný fond, ktorého časový horizont môže byť 1 rok, nie je to isté ako hodnotový fond, ktorý bude mať oveľa dlhší časový horizont. Pri tom je životne dôležité, ak chceme dosiahnuť ciele ziskovosti, aby sme svoje peniaze držali na minimálnu stanovenú dobu.

Tieto tri faktory sú v investičnej politike najdôležitejšie, aj keď nájdeme aj ďalšie ako zloženie portfólia či typ finančného produktu, do ktorého sa investuje. Faktory, ktoré nám, samozrejme, pomôžu oveľa lepšie pochopiť investíciu, ktorú robíme. V dôsledku toho maximalizujeme naše výhody, minimalizujeme riziká a budeme oveľa pokojnejší.

Ako hovorí Warren Buffett: "Investujte len do toho, čomu rozumiete."

Tagy:  Latinská Amerika banky kultúra 

Zaujímavé Články

add