Detská chudoba

ekonomicko-slovník

Detská chudoba je jedným z druhov chudoby, ktorý sa vyskytuje vo svete a ktorý označuje chudobu, ktorá postihuje časť skupiny chlapcov a dievčat.

Hlavná organizácia, ktorá presadzuje boj proti tomuto typu chudoby, ho definuje ako existujúci nedostatok sociálnych služieb pre deti.

Detská chudoba je teda chudoba, ktorá sa vyskytuje u detí. Ide o jeden z typov chudoby, s ktorým najčastejšie bojujú organizácie, verejné aj súkromné. Nuž, tento typ chudoby postihuje skupinu, ktorá okrem toho, že je jednou z najzraniteľnejších, má len malú schopnosť proti nej bojovať.

Za chudobu dieťaťa sa považuje dovŕšenie 16. roku veku dieťaťa; vek, v ktorom môžete vstúpiť na trh práce.

Tento typ chudoby má pre spoločnosť nenapraviteľné dôsledky pre budúcnosť krajiny.

Príčiny chudoby detí

Hoci môže existovať veľa príčin, ktoré spôsobujú detskú chudobu na planéte, existuje zhoda v tom, ktoré príčiny sú najbežnejšie a ktoré vedú krajiny k registrácii vysokej úrovne detskej chudoby.

Rôzne mimovládne organizácie, ktoré sú zodpovedné za hodnotenie tohto typu chudoby, ako aj jej prítomnosti na planéte, teda dospeli k záveru, že príčiny, ktoré vedú krajiny s vyššou mierou chudoby detí do tejto situácie, sú nasledovné:

 • Ozbrojené konflikty.
 • Nezáujem o občianstvo.
 • Sociálna diskriminácia.
 • Nedostatok zdrojov.
 • Choroby (pandémie a epidémie).
 • Diktátorské režimy.

Rôzne mimovládne organizácie, medzi ktorými vyniká UNICEF, týmto zdôrazňujú, že tieto príčiny sú hlavnými príčinami uvádzanými krajinami s najvyššou mierou detskej chudoby.

Dôsledky chudoby detí

Spomedzi dôsledkov chudoby detí stojí za to zdôrazniť ten hlavný; čo je detská úmrtnosť. Nehovoríme však len o následkoch, pretože keďže ide o tak zraniteľnú skupinu, následky sú čoraz drastickejšie a nenapraviteľnejšie.

V tomto zmysle dôsledky tohto typu chudoby zahŕňajú:

 • Ťažkosti s učením.
 • Spôsobuje vysokú úmrtnosť v krajine.
 • Paralyzovať vývoj.
 • Vytvára podvýživu.
 • Spôsobuje zdravotné problémy.
 • Spomaľuje ekonomický rast.
 • Vytvára sociálne vylúčenie.
 • Spôsobuje zvýšenie nerovnosti.
 • Príležitostí je nedostatok.

Toto sú teda niektoré z dôsledkov chudoby detí. Z tohto dôvodu sa organizácie ako OSN, Svetová banka alebo Medziamerická rozvojová banka okrem iných zameriavajú na vypracovanie plánov, ktoré obhajujú ukončenie tohto typu chudoby.

Ako bojujete proti detskej chudobe?

Pri poznaní príčin a následkov sa pýtame, ako je možné bojovať proti tomuto typu chudoby. Na tento účel rôzne organizácie zodpovedné za boj proti chudobe vypracovali cielené plány. Rovnakým spôsobom, akým tiež stanovujú všeobecné akčné línie na jej ukončenie.

Preto by sa medzi hlavnými smermi činnosti na ukončenie tohto typu chudoby malo zdôrazniť toto:

 • Poznať a monitorovať vývoj detí, ktoré sú v situácii chudoby.
 • Kontrolujte plány pomoci, ako aj zdroje, aby ste sa uistili, že sa dostanú tam, kam potrebujú.
 • Propagujte tieto sociálne zdroje pre tých, ktorí sú mladší.
 • Poskytnite krajinám potravinové a ekonomické fondy, aby sa zabránilo tomu, že tieto deti zomierajú na podvýživu.
 • Podporovať základné vzdelanie a prístup detí k nemu.
 • Podporiť plány na posilnenie sanitárnej infraštruktúry, ako aj všetkého, čo súvisí s prístupom k pitnej vode, ako aj s telekomunikáciami.

Stručne povedané, akcie, ktoré sú zamerané na zníženie úrovne chudoby, ako aj na všeobecné blaho detí.

Hlavné organizácie bojujúce proti chudobe detí

Mnohé sú organizácie, ktoré sa venujú boju proti chudobe detí. V tomto zmysle mnohé organizácie, ako aj inštitúcie, ktoré majú aktívne programy na boj proti chudobe detí na planéte.

Medzi hlavné organizácie, ktoré sú zodpovedné za boj proti tomuto typu chudoby na planéte, treba vyzdvihnúť tieto inštitúcie a organizácie:

Inštitúcie:

 • Organizácia spojených národov (OSN).
 • Svetová banka.
 • Medziamerická rozvojová banka.
 • Medzinárodný menový fond (MMF).

Organizácie:

 • Zachráň deti.
 • Spojené ruky.
 • UNICEF (OSN).
 • Detské dedinky.
 • Pomoc v akcii.
 • Klauni bez hraníc.
 • Detstvo bez hraníc.
 • OXFAM medzičas.

Obe tieto organizácie a inštitúcie sú zodpovedné za boj proti chudobe detí na planéte. Prideľovanie zdrojov na zníženie úrovne chudoby v tých krajinách, ktoré sú najviac postihnuté.

Tagy:  histórie bankovníctvo ekonomicko-slovník 

Zaujímavé Články

add
close

Populárne Príspevky

ekonomicko-slovník

Derivát x

ekonomicko-slovník

Misia a vízia Nestlé