Megatrendy

ekonomicko-slovník

Megatrend je prúd alebo udalosť, ktorá presahuje spotrebiteľské, obchodné a vládne rozhodovanie.

Vzbudzuje záujem a mení správanie na globálnej úrovni, napríklad v investíciách, spotrebných návykoch, úrovni výroby atď.

Význam štúdia megatrendov

Megatrendy nie sú niečím nedávnym, existujú už od počiatku ľudstva. A práve globalizácia uľahčila ich analýzu. Jeho štúdium je dôležité na to, aby sme poznali jeho rozsah a využili obchodné príležitosti alebo zabránili negatívnym dôsledkom.

Príklady megatrendov

Megatrendy ovplyvňujú smerovanie rozhodnutí. Tu je niekoľko príkladov, ktoré ovplyvnili svet:

  • Rastúce obavy z dôsledkov, ktoré majú výrobné činnosti na životné prostredie.
  • Rastúce využívanie technológií vo väčšine hospodárskych sektorov.
  • Zmeny v populačnej pyramíde.

Príklady príležitostí a rizík megatrendov

Niektoré príklady príležitostí megatrendov sú uvedené nižšie:

  • Hľadajte produkty, ktoré poskytujú vysokú pridanú hodnotu a ktoré poskytujú riešenie potrieb spotrebiteľiek vzhľadom na ich rastúci vplyv na rozhodovanie spotrebiteľov.
  • Vstup do poskytovania služby, ktorá zahŕňa komercializáciu vedeckej a/alebo technologickej inovácie.

Existuje však aj niekoľko príkladov rizík a ich možných riešení:

  • Zabezpečiť iný dôchodkový systém vzhľadom na nárast počtu seniorov.
  • Investujte do udržateľných alternatív pri výrobe energie vzhľadom na znečistenie spôsobené neobnoviteľnými zdrojmi.

Tagy:  Latinská Amerika slávne frázy životopis 

Zaujímavé Články

add