Index maskulinity

ekonomicko-slovník

Index maskulinity je ukazovateľom proporcionality, ktorý meria počet mužov na 100 žien v regióne, krajine alebo kontinente.

Index maskulinity je spôsobený rôznymi faktormi, ako sú biologické, politické, sociálne, kultúrne, historické a ekonomické faktory.

Tento ukazovateľ sa skúma, pretože poskytuje relevantné údaje o rodovej demografii.

Význam výpočtu indexu maskulinity

Vďaka znalosti indexu maskulinity je možné mať k dispozícii detail o podiele mužských obyvateľov, podľa ktorého sa možno rozhodovať vo verejnom aj súkromnom sektore. Tu je niekoľko príkladov toho, čo je prezentované.

V dôsledku rozvoja nejakej ekonomickej aktivity môže byť vyšší index maskulinity. Aj keď je pravda, že ženy zvýšili svoje zastúpenie na trhu práce, stále existujú odvetvia, ktoré majú väčší sklon k mužom, ako napríklad ťažobný priemysel, poskytovanie dopravných služieb a iné. To môže objasniť rodovú dostupnosť pre niektoré zamestnania.

Ďalším príkladom je prípad, keď sa nižší index maskulinity vysvetľuje sklonom k ​​samovraždám v porovnaní so ženami, čo sa vyskytuje v Amerike a Európe. Čo sa podľa odborníkov deje udalosťami, ktoré nastanú v dospelosti ako rozchod s partnerom, finančné problémy či strata zamestnania. Na mužské pohlavie je v mnohých prípadoch vyvíjaný spoločenský tlak, ktorý ich núti zvládnuť imidž sily, súťaživosti, autonómie a nezávislosti a zoči-voči spomínaným konfliktom vnímajú, že sú prekonané. Práve preto tieto javy skúma „Koordinačné centrum pre prevenciu samovrážd Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)“.

Rovnako aj vek analyzovanej populácie je ďalším prvkom, ktorý indikátor maskulinity umožňuje vedieť o populácii. Napríklad, ak sa analyzuje vzorka ľudí nad 80 rokov, je možné pozorovať, že vo všeobecnosti je index maskulinity nižší. Je to spôsobené dlhovekosťou žien. Čo stavia lupu na túto problematiku tak, že sa prijímajú zdravotné preventívne opatrenia pre mužské pohlavie u starších ľudí.

Index maskulinity v entite však ovplyvňuje konzumné správanie mužov, najmä v regiónoch, kde prevláda monogamia. Napríklad, keď je index maskulinity vysoký, existuje konkurencia a rivalita pri hľadaní partnera. U mužov bez partnerky je teda väčšia tendencia zvyšovať si individuálny dlh, produkty zlepšujúce ich vzhľad a všetko pre udržanie statusu, ktorý im umožňuje nájsť si partnerku. Využívajú to spoločnosti, ktoré predávajú produkty alebo služby konzumované mužským pohlavím.

Výpočet indexu maskulinity

Spôsob, akým je možné vykonať výpočet, je nasledujúci vzorec:

IM = (PM / PF) * 100

Kde:

MI = index maskulinity.

PM = Mužská populácia v danom období v rámci populácie.

PF = Ženská populácia v danom období v rámci populácie.

Príklad indexu maskulinity

Ak je v populácii „X“ celkovo 130 mužov, zatiaľ čo žien je celkovo 200 a je žiadúce vypočítať index maskulinity. potom:

IM =?

PM = 130

FP = 200

MI = (130/200) * 100 = 65 %

To naznačuje, že existuje nízka miera maskulinity. Inými slovami, na 100 žien pripadá len 65 mužov.

Tagy:  financií prechádza Španielsko 

Zaujímavé Články

add