Indikátor hybnosti

ekonomicko-slovník

Momentum je akciový indikátor typu oscilátora, ktorý meria rýchlosť pohybu ceny počas «n» období.

Vo všeobecnosti tento ukazovateľ zvyčajne používa štúdiu medzi 10 a 12 obdobiami, ale je plne prispôsobiteľný analýze každého investora. Tento indikátor sa dá veľmi ľahko vypočítať, pretože meria rozdiel medzi uzávierkou dnešného dňa a uzávierkou N dní predtým. Jeho použitie umožňuje identifikovať zmeny v trende ceny.

Technická interpretácia hybnosti

Hybnosť je znázornená okolo neutrálnej čiary a jej technická interpretácia je založená na rezoch poskytovaných čiarou hybnosti vzhľadom na nulovú os. Týmto spôsobom môže indikátor dávať signály na nákup alebo predaj pri zohľadnení nasledujúcich parametrov:

  1. Rez od čiary hybnosti k stredovej osi od nuly nahor, čo poskytuje nákupný signál, alebo nadol, ktorý poskytuje signál na predaj.
  2. Divergencie čiary hybnosti vzhľadom na cenu.
  3. Zmena sklonu čiary hybnosti.

Vo všeobecnosti je to užitočný ukazovateľ, pokiaľ je kombinovaný s viacerými analytickými nástrojmi, keďže v časoch vysokej volatility pomerne rýchlo reaguje na zmeny cien a umožňuje robiť investičné rozhodnutia profesionálnejšie a objektívnejšie.

Na druhej strane hybnosť meria zmeny sklonu kĺzavého priemeru a pridáva ďalší argument na použitie tohto ukazovateľa, pretože umožňuje lepšie identifikovať možnú zmenu trendu kĺzavého priemeru, a teda zaviesť nákup resp. predaj inteligentnejším a bezpečnejším spôsobom, pričom treba mať na pamäti, že môže dať aj zlý signál.

Na záver môžeme povedať, že dokonalý akciový indikátor neexistuje, ale môžeme povedať, že správna kombinácia viacerých môže pomôcť interpretovať cenovú akciu z technického hľadiska.

Tagy:  životopis Latinská Amerika taška 

Zaujímavé Články

add