Ekonomická neistota

ekonomicko-slovník

Ekonomická neistota zahŕňa nedostatok istoty hodnoty, ktorú ekonomická premenná alebo nepredvídateľnosť nadobudne v budúcej situácii.

Môžeme potvrdiť, že neistota je neodmysliteľným faktorom ľudskej bytosti. Zahŕňa stav, v ktorom nemôžeme čiastočne alebo úplne poznať výskyt situácie alebo udalosti. Už len pomyslenie na koniec nášho života vyvoláva neistotu. Ľudská bytosť zažíva počas svojho života nekonečnú neistotu.

V ekonomike dochádza k situáciám neistoty, prakticky vo všetkých ekonomických udalostiach. Keď hospodárske orgány prijímajú opatrenia hospodárskej politiky, nie sú si isté, aký výsledok bude mať ich opatrenie na hospodárstvo. Keď spoločnosť riskuje svoje peniaze v určitom investičnom projekte, napriek vykonanému zhodnoteniu pociťuje ekonomickú neistotu ohľadom budúcich výsledkov takejto investície.

Treba si uvedomiť, že tak, ako je ekonomická neistota prítomná v ekonomickej vede, je prítomná aj v iných vedných oblastiach či disciplínach. Neistota je teda situácia, ktorá sa vyskytuje v psychológii, sociológii, štatistike, výpočtovej technike a dokonca aj vo filozofii alebo fyzike.

Ekonomická neistota, situácia vlastná ekonomike

Pri chápaní ekonomických javov sa ekonomická veda stretáva s rôznymi ekonomickými situáciami, v ktorých pri štúdiu alebo analýze vytvárajú ekonomickú neistotu. Situácie, v ktorých nie je možné s istotou poznať vývoj skúmaného javu.

Ekonomická veda teda vyžaduje štúdium ekonomických otázok, ktoré zahŕňajú rozhodovanie spotrebiteľov. Problém potom spočíva v tom, že spotrebiteľské správanie je často nepredvídateľné. To potom vyvoláva neistotu v každej štúdii, ktorá sa snaží predpovedať u spotrebiteľov.

Ako sa meria neistota?

Ekonómia vníma neistotu ako stav možných faktov, výsledkov alebo udalostí založený na pravdepodobnosti výskytu. Týmto spôsobom vzniká riziková situácia, pretože keď sa ponorí do situácie ekonomickej neistoty, môžu nastať nežiaduce účinky.

Preto je poznanie ekonomickej neistoty v ekonomike založené na predpovediach, že nastane určitá ekonomická situácia.Napríklad vedomosti, ktoré môžeme mať o budúcnosti opatrenia hospodárskej politiky týkajúceho sa ekonomického javu, akým je inflačný proces, budú predpovedať, že inflácia s takýmto opatrením hospodárskej politiky klesne.

Tagy:  slávne frázy kultúra Španielsko 

Zaujímavé Články

add