Právna skutočnosť

správny

Právna skutočnosť je správanie sa osoby alebo akt prírody, ktorý má na určitom území právne následky.

Pri konaní môže osoba vykonávať právny úkon bez toho, aby o ňom vedela, alebo ho môže vykonávať s vedomím, že jeho správanie bude mať právne následky.

Právna skutočnosť môže byť spôsobená:

 • Správanie osoby:
  • Dobrovoľné: Uskutočňuje sa dobrovoľne zo strany jednotlivca, hoci právne dôsledky môžu byť ignorované. Napríklad pri kúpe nehnuteľnosti.
  • Nedobrovoľné: Uskutočňuje sa konaním alebo správaním jednotlivca, ktoré nebolo dobrovoľné, napríklad smrť alebo narodenie je nedobrovoľná právna skutočnosť, ktorá má právne následky.
 • Prirodzená skutočnosť: Vzťahuje sa na činy prírody, ktoré majú právne následky, ako napríklad:
  • Živelné pohromy, ktoré devastujú majetok a vytvárajú právny záväzok, napríklad medzi poisteným a poisťovateľom. Tieto katastrofy sú známe ako vyššia moc.
  • Skutočnosti, ktoré neboli spôsobené prírodou alebo ľudským správaním, pretože sa nedalo nijakým spôsobom zabrániť, ako je napríklad nehoda dvoch vozidiel bez zavinenia vodičov. Toto je známe ako náhodná udalosť.

Charakteristika právnych skutočností

Právne skutočnosti majú určité vlastnosti:

 • Správanie, ktoré má právne účinky.
 • Dôsledkom právnej skutočnosti je vznik, zmena, prevod, prechod alebo zánik práva
 • Jeden alebo dvaja ľudia môžu zasiahnuť.
 • Ak právnu skutočnosť vykonáva len jedna osoba, táto je autorovi známa.
 • Môžu byť jednostranné a obojstranné.
 • Môžu byť ľudské alebo prírodné.
 • Ak sú ľudia, môžu byť dobrovoľné alebo nedobrovoľné.
 • Môžu to byť právne alebo neprávne úkony.

Majte na pamäti, že musíte rozlišovať medzi právnou skutočnosťou a právnym úkonom a jasný rozdiel je vôľa.

Rozdiely medzi skutočnosťou a právnym úkonom

Hlavné rozdiely medzi skutočnosťou a právnym úkonom sú uvedené nižšie:

Tagy:  prechádza ekonomická analýza Podnikanie 

Zaujímavé Články

add