Fiškálne riadenie

ekonomicko-slovník

Fiškálne riadenie sa vzťahuje na správu a riadenie verejného majetku a fondov v čase zberu, získavania, uchovávania, likvidácie, míňania, investovania a likvidácie.

Fiškálne riadenie je preto riadenie verejných aktív a fondov verejnými alebo súkromnými subjektmi. Toto hospodárenie je pod dohľadom štátu. Účelom tohto dohľadu je, aby sa neporušovali stanovené pravidlá, aby sa dodržiavali účtovné zásady, ako aj kritériá stanovené správou.

Na iných španielsky hovoriacich miestach sa správa daní vzťahuje na súbor úloh súvisiacich s platením daní, správou finančných a účtovných záväzkov voči štátu, ako aj s príslušnými daňovými priznaniami. V súhrne sú všetky úlohy spojené s fiškálnym aspektom a daňovými povinnosťami voči štátu.

Úlohy fiškálneho manažmentu

Pokiaľ ide o druhý význam, fiškálne riadenie zahŕňa sériu úloh, ktoré zvyčajne vykonávajú ľudia zodpovední za túto oblasť.

Niektoré z týchto úloh sú:

 • Daňové poradenstvo a plánovanie.
 • Informovať, pomáhať a zastupovať daňových poplatníkov v ich vzťahoch so štátom.
 • Poznať účtovné predpisy a byť aktuálny.
 • Vyplňte a doručte všetky daňové zúčtovania včas.
 • Vyberte si najlepšie rozhodnutia, optimálne pre spoločnosť, v daňových záležitostiach.
 • Buďte aktuálne, identifikujte a oznamujte daňové povinnosti.
 • Po celý čas vysvetľujte klientovi daňové predpisy.
 • Komplexné poradenstvo v daňových záležitostiach.
 • Plánovanie fiškálneho roka.
 • Plánovanie obchodného a osobného majetku.

Dohľad nad fiškálnym riadením

V oboch významoch monitorovanie fiškálneho hospodárenia pozostáva zo súboru úloh, ktorých cieľom je odhaľovať nezrovnalosti v hospodárení. Na tento účel sú inšpektori verejných financií zodpovední za priebežné informovanie o týchto záležitostiach, pričom v príslušných vyhláseniach identifikujú nezrovnalosti, ktoré môžu spôsobiť straty príjmov a neefektívnosť štátu.

V závislosti od krajiny, v ktorej žijeme, budú zodpovední za uvedený dohľad jeden alebo druhý. Napríklad v Španielsku má osobitný orgán Civilnej stráže spolu s daňovými inšpektormi (Daňová agentúra) na starosti dohľad nad tým, aby daňovníci, fyzické aj právnické osoby, dodržiavali svoje povinnosti voči štátu.

Význam fiškálneho manažmentu

V prvom rade musíme vedieť, že správa daní je nevyhnutnou praxou v každej firme, ako aj človeku, ktorý vytvára príjmy súvisiace s nejakou ekonomickou činnosťou.

Správne fiškálne riadenie, plnenie všetkých povinností voči štátu, je praxou, ako sme už povedali, nevyhnutnou na predchádzanie možným nepríjemným situáciám. V tomto zmysle ide o situácie, v ktorých môžeme byť sankcionovaní ekonomickými sankciami, ktoré môžu ovplyvniť naše financie.

Z tohto dôvodu je skvelou stratégiou, ako sa vyhnúť platbám, poznať daňové predpisy a ich aktualizácie, a ak nemáte znalosti na riadenie manažmentu, obrátiť sa na profesionála, ktorý nám pomôže tento typ situácií.

Príklad správy daní

Pre lepšie pochopenie tohto konceptu uvádzame niekoľko príkladov malých daňových postupov, ktoré sa zvyčajne vyskytujú každý deň.

Medzi týmito snahami vynikajú nasledovné:

 • Prezentácia príjmu.
 • Daňové priznanie.
 • Daňové priznanie.
 • Platba dane.

Tagy:  prítomný životopis bankovníctvo 

Zaujímavé Články

add