Mierny investičný fond

ekonomicko-slovník

Mierny investičný fond je typ investičného fondu, v ktorom je investor ochotný podstúpiť stredné riziko, ktoré bude znamenať aj stredný výnos.

Preto bude mať správcovský subjekt investičného fondu povinnosť investovať do finančných produktov klasifikovaných ako stredne rizikové. V žiadnom prípade nesmiete investovať do produktov, ktoré nie sú ani vysoko rizikové, ani nízkorizikové. Je potrebné pripomenúť, že investičný fond je inštitúcia kolektívneho investovania, ktorá zhromažďuje peniaze vo forme príspevkov na spoločné investovanie.

Charakteristika mierneho investičného fondu

Charakteristiky týchto typov fondov sú nasledovné:

  • Investičné riziko je stredné: Mierne fondy sú zamerané na investorov so stredným rizikovým profilom. To znamená, že sú zamerané na investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť väčšie riziko ako konzervatívny investor, no menej ako agresívny investor.
  • Návratnosť investície je stredná: Tieto fondy ponúknu vyšší výnos ako konzervatívne fondy, no menej ako agresívny fond.
  • Produkty, do ktorých sa investuje, sú zvyčajne s fixným aj variabilným výnosom, aj keď to nie je podstatná požiadavka: Hovorí sa, že mierne fondy sa skladajú z investícií s fixnou a variabilnou sadzbou, keďže portfólio týchto charakteristík zvyčajne zahŕňa riziko tzv. „stredné“. Mierne fondy však môžu pozostávať výlučne z produktov s pevným výnosom alebo výlučne z akciových produktov.

Preto je rozhodujúce analyzovať riziko spojené s investíciou. Ak je toto riziko klasifikované ako stredné, nájdeme mierne investičné portfólio bez ohľadu na úrokovú sadzbu, ktorá ovplyvňuje investíciu (fixný alebo variabilný výnos).

Výhody a nevýhody mierneho investičného fondu

Mierne fondy sa nachádzajú medzi konzervatívnymi fondmi a agresívnymi fondmi. Hlavnou výhodou konzervatívnych fondov je ich nízka rizikovosť (hoci to so sebou nesie nízku ziskovosť ako veľkú nevýhodu), zatiaľ čo hlavnou výhodou agresívnych fondov je ich vysoká výnosnosť (hoci so sebou nesie vysoké riziko, ako veľkú nevýhodu).

Mierne fondy dokážu eliminovať nevýhody konzervatívnych fondov (nízka výnosnosť) a agresívnych fondov (vysoké riziko), aj keď neponúkajú výhody prvých.

Preto je pravdepodobne hlavnou výhodou miernych fondov to, že nie sú také extrémne ako konzervatívne alebo agresívne fondy. Ponúkajú prijateľný výnos s predpokladaným rizikom. Tieto produkty sú väčšinou najviac odporúčané pre väčšinu investorov, keďže dochádza k zníženiu rizika v porovnaní s agresívnymi fondmi a k ​​zvýšeniu výnosov v porovnaní s konzervatívnymi fondmi. V každom prípade však bude potrebné analyzovať rizikový profil každého investora, aby sa zaradil do týchto miernych fondov, prípadne do agresívnych či konzervatívnych fondov.

Tagy:  bankovníctvo kryptomeny prirovnania 

Zaujímavé Články

add