EONIA

ekonomicko-slovník

EONIA definuje priemernú úrokovú sadzbu eura vzhľadom na jednodňové medzibankové úverové operácie. EONIA je skratka pre Euro Overnight Index Average, čo v španielčine znamená Priemerný jednodňový index Euro Rate Index.

Inak je EONIA ako benchmark denný Euribor založený na peňažných transakciách medzi vybranou skupinou európskych bánk.

Denne ho vypočítava a zverejňuje Európska centrálna banka na základe informácií získaných od panelu úverových operácií medzi bankami v eurozóne.

Banky uskutočňujú množstvo finančných operácií s platnosťou jedného dňa, pričom si navzájom požičiavajú peniaze dostatočne dlho na to, aby mohli získať zisk prostredníctvom finančnej páky. Práve z tohto posledného dôvodu sa tento index používa ako referencia pri transakciách s derivátovými produktmi (futures, swapy, opcie, forex...), pretože ide o produkty, ktoré majú pri mnohých príležitostiach jednodňovú expiráciu, napr. teda prísnejšie ako Euribor.

Rozdiel medzi Eoniou a Euriborom

Základné rozdiely medzi Eoniou a Euriborom sú:

  • Eonia berie ako referenciu cenu a objem už uskutočnených transakcií medzi bankami. Zatiaľ čo Euribor sa tvorí z ponúkaných cien a dopytu medzi hlavnými mestami rôznych subjektov.
  • Trvanie Eonia je jeden deň, takže sa berie ako referenčný vo veľmi krátkych operáciách. Zatiaľ čo Euribor sa berie ako referenčná hodnota pre dlhodobé operácie (mesiace, štvrťroky, roky ...).

Eonia je údaj, ktorý Španielska banka poskytuje s úplnou transparentnosťou s dennou aktualizáciou. Ak chcete konzultovať eonia, kliknite sem.

Tagy:  bankovníctvo účtovníctvo iné 

Zaujímavé Články

add