Sektorové diagramy

ekonomicko-slovník

Koláčový graf je jednorozmerná metodika reprezentácie, ktorá zhromažďuje absolútnu frekvenciu aj príslušnú premennú a je vyjadrená časťami kruhu.

Inými slovami, koláčový alebo sektorový graf je graf, ktorý predstavuje kategórie premennej v uhloch kruhu.

Vzorec koláčového grafu

Vzorec uhla koláčového grafu

Tento vzorec vráti uhol, ktorý bude mať každý sektor, ako funkciu jeho absolútnej frekvencie (ni) a celkového počtu pozorovaní vo vzorke (N). 360 ​​bude vždy vo vzorci a nebude sa meniť, pretože je potrebné, aby koláčový graf mal kruhový tvar.

Vydeľte celkové dostupné stupne obvodu celkovým počtom pozorovaní a vynásobte ich každou absolútnou frekvenciou. Dôležité je, že absolútna frekvencia so sebou nesie dolný index i na označenie, že ide o postupnosť prvkov a nie len o konkrétnu hodnotu. Potom sa pre každú kategóriu premennej pridelí sektor.

Každá časť, ktorá rozdeľuje graf, sa nazýva sektor. Nasledujúca grafika sa skladá z 3 sektorov, pretože existujú 3 oddiely:

Sektorové diagramy
  • Čím viac oddielov má graf, tým menší je sektorový uhol.
  • Čím menej oddielov má graf, tým väčší je sektorový uhol.

Sektorový graf, ktorý má iba jeden sektor, bude mať uhol 360°, pretože bude mať celý obvod.

Sektorová tabuľka jedného sektora

Charakteristika sektorového grafu alebo koláčového grafu

Ak si nepamätáme, ako vyzerá koláčový diagram, môžeme ho prirovnať k syru:

Koláčové diagramy a syry

Charakteristiky, ktoré je potrebné zvážiť, sú:

  • Sektorový diagram bude mať vždy kruhový tvar, pretože vzorec na výpočet sektorov predpokladá obvod. Vidíme to na 360° vzorca. Ak by koláčový graf nebol kruh, 360 by sa vo vzorci neobjavilo.
  • Syr, podobne ako sektorový diagram, môžeme rozdeliť na časti, ktoré chceme.

Koláčové grafy vyššie sú rozdelené na rovnaké časti. To sa bežne v reálnom živote nedeje, pretože každá kategória premennej má zvyčajne inú absolútnu frekvenciu. Táto udalosť sa v grafe odráža podľa väčších sektorov a menších sektorov.

Výhody a nevýhody koláčového grafu

Hlavné výhody koláčového grafu sú nasledovné

Výhody koláčového grafu

  • Veľmi vizuálne, pretože tento typ grafu je vynikajúci na znázornenie premenných, ktoré sú rozdelené do viacerých kategórií.
  • Rýchla konštrukcia, pretože koláčový graf je veľmi jednoduchý na digitálne zostavenie, pretože počítač sám už vypočítava, aká časť z celkového počtu by mala byť priradená každej kategórii.

Nevýhody koláčového grafu

  • Dá sa použiť len so statickými údajmi, teda údajmi, ktoré nepatria do časového radu. V tomto prípade by ste museli použiť čiarový alebo stĺpcový alebo stĺpcový graf.
  • Ak je premenná rozdelená do mnohých kategórií, čítanie grafu môže byť náročné a stratí svoju užitočnosť.

Príklad koláčového grafu

Pomocou tabuľky predstavuje nasledujúcu premennú:

  • Premenná: počet cyklistov na cestách.
  • Kategórie premenných: niektoré mesiace v roku (apríl - máj - jún - júl - august - september).
Príklad

Pri pohľade na tabuľku možno usúdiť, že august je mesiacom s najväčším počtom cyklistov na cestách. Ak sa však pozrieme na koláčový graf, zistíme, že je oveľa jednoduchšie identifikovať mesiac s najväčším počtom cyklistov: je to najväčšia časť.

Tagy:  správny účtovníctvo histórie 

Zaujímavé Články

add
close

Populárne Príspevky

ekonomicko-slovník

Bollingerove kapely

ekonomicko-slovník

Decoy efekt

ekonomicko-slovník

maximum (matematické)

ekonomicko-slovník

Generačný marketing

Populárne Kategórie