Nevýhodná zmluva

správny

Nevýhodné zmluvy sú typom zmluvy, ktorá zakladá záväzok pre jednu alebo obe strany, ktoré podpísali danú zmluvu a z ktorých sa získa prospech.

Nevýhodné zmluvy sú klasifikáciou, ktorá sa vzťahuje na občianske aj obchodné zmluvy. V skutočnosti je nevýhodnosť obchodných zmlúv základnou charakteristikou.

Kľúčovým znakom nevýhodnej zmluvy je, že každá zo strán dostane benefit a ten nemusí byť finančný. Protihodnotou teda môže byť aj poskytnutie služby.

Hlavné nevýhodné zmluvy

Toto sú niektoré z hlavných nevýhodných zmlúv:

  • Kúpna zmluva.
  • Zmluva o zastúpení.
  • Nájomná zmluva.
  • Franchisová zmluva.
  • Mandátna zmluva.
  • Zmluva o preprave.

Na rozdiel od týchto nevýhodných zmlúv sú zmluvy zadarmo.

Účelom týchto zmlúv, v ktorých sa pre obe strany rodia povinnosti a práva, nie je získanie žiadneho prospechu, akým je napríklad darovanie.

Nevýhodné zmluvy sú viac chránené ako bezplatné. Napríklad zrušenie zmluvy alebo úkon medzi dvoma osobami neovplyvní tretiu stranu, ktorá získala predmet tohto úkonu nevýhodnou zmluvou.

Na druhej strane, ak táto tretia strana nadobudla predmet bezodplatne, jej zmluva bude tiež zrušená.

Príklad nevýhodnej zmluvy

Typická nevýhodná zmluva je nájomná alebo lízingová zmluva, prečo? Pretože obe strany dostávajú protihodnotu.

A uzavrie zmluvu s B, ktorý mu prenechá kanceláriu výmenou za 100 eur mesačne. Je to nevýhodná zmluva, pretože A bude dostávať protihodnotu 100 eur mesačne a B dostane každý mesiac kanceláriu na svoje používanie a potešenie.

Tagy:  prirovnania slávne frázy banky 

Zaujímavé Články

add