Účtovníctvo služieb

účtovníctvo

Typ účtovného prístupu používaného spoločnosťami špecializovanými na sektor služieb sa nazýva účtovníctvo služieb. Zahŕňa účtovníctvo súvisiace s výdavkami vynaloženými na poskytnutie služby a prijatými príjmami.

Odvetvie účtovníctva známe ako účtovníctvo služieb sa zameriava na spoločnosti v ekonomickej oblasti služieb. Keďže ide o oblasť, kde sa často vyskytuje nehmotný majetok, je potrebné vykonávať špecializovaný účtovný monitoring.

V tomto zmysle si účtovanie všetkého, čo súvisí s týmto typom firiem, vyžaduje špecifickú metodiku, ako v prípade firiem vyrábajúcich hmotný majetok s účtovníctvom priemyselného typu.

Správne účtovanie služieb bude reagovať s ohľadom na náklady spoločnosti na poskytovanie svojich služieb spotrebiteľom, s cieľom získať zodpovedajúci prospech z uvedených informácií.

Hlavný účel účtovníctva služieb

Účtovníctvo služieb zohráva úlohu analytického a opakujúceho sa nástroja, pokiaľ ide o poskytovanie verných a skutočných informácií manažérom spoločnosti o nákladoch, ktoré vyplývajú z vykonávania ekonomickej činnosti ich spoločnosti poskytovateľa služieb.

Tieto náklady zahŕňajú výdavky spojené s vytvorením alebo prípravou služby, ktorá sa má ponúkať na trhu, ako sú administratívne náklady zodpovedajúce spoločnosti alebo investície do reklamy a iných marketingových prvkov, ktoré sa používajú.

Rovnako je v podnikoch typu služby častý značný objem výdavkov na personál vo forme miezd alebo prenájmu či nákupu priestorov či vozidiel na ich existenciu. V jednoduchom prípade taxikára sa jeho účtovníctvo zameria na náklady na pohonné hmoty, licenčné poplatky, prítomnosť v sieťach či telefónne zoznamy inzerujúce jeho službu atď.

Charakteristiky na zvýraznenie priemyselného účtovníctva

Okrem hlavného účelu poskytovať pravdivé a verné informácie o spoločnosti v rámci ekonomickej činnosti, ktorú vykonáva, slúži tento typ účtovníctva zase na:

  • Tým, že sa vo väčšine prípadov zaoberá nehmotnými a ťažko merateľnými prvkami, ako je spokojnosť svojich klientov, umožňuje určitým spôsobom číselne premietnuť úspešnosť alebo neúspech služby poskytovanej v rôznych časových obdobiach.
  • Zahŕňa široké spektrum ekonomických sektorov vrátane bánk a úverových subjektov, dopravných prostriedkov alebo reštaurácií.
  • Zároveň je to široká kategória. Účtovníctvo služieb je použiteľné pre všetky typy veľkostí firiem vďaka rôznorodosti ekonomických oblastí, v ktorých je možné sektor služieb lokalizovať

Tagy:  kryptomeny Argentína prechádza 

Zaujímavé Články

add
close

Populárne Príspevky

ekonomicko-slovník

Derivát x

ekonomicko-slovník

Misia a vízia Nestlé