Ako fungujú záruky

deriváty

Investovanie do týchto typov finančných produktov je čoraz módnejšie. Vysvetlíme si jednoduchým spôsobom a na príklade, ako warranty fungujú.

Warranty sú finančným derivátom, ktorý dáva kupujúcemu právo kúpiť určité finančné aktívum (podkladové aktívum) od emitenta warrantu v stanovenej lehote (dátum vypršania platnosti) a za vopred stanovenú cenu (realizačná cena alebo strike).

Keďže opčné listy vydáva emitent, máme len dve investičné možnosti, nákupy call alebo buy puts. Na rozdiel od opcií, kde máme 4 investičné možnosti, buy call, sell call, buy put a sell put.

Príklad fungovania warrantu

Kupujeme 1 000 warrantov od emitenta za cenu 1 000 eur (jedno euro prémia za každý warrant), ktoré mi dávajú právo kúpiť akcie Banco Santander za cenu 7 eur (realizačná cena) do jedného roka. Pozrime sa na tri možné situácie po roku:

  1. Akcia stúpla nad 8 eur, napríklad na 9 eur: Uplatňujem svoje právo a kupujem 1 000 akcií Santander za 7 000 eur (1 000 práv za realizačnú cenu stanovenú pri kúpe warrantu). Ak akcie predám správne, dajú mi 9 000 eur. Preto môj zárobok bude 1 000 eur (9 000 eur – 7 000 eur – 1 000 eur). Preto je ziskovosť prvých 1000 eur investovaných do warrantov 100%, investíciu sme zdvojnásobili.
  2. Podiel má hodnotu od 7 do 8 eur, napríklad 7,5: Uplatním právo a kúpim akcie za 7 eur. Kupujem akcie za 7000 eur a zároveň ich predávam za 7500 eur. Celkovo som stratil 5,00 eur (7500-7000-1000). Stratil som polovicu toho, čo som investoval do warrantov.
  3. Akcia má hodnotu 7 eur alebo menej: Neuplatňujeme právo opčného listu, pretože je lacnejšie kúpiť akciu priamo na trhu. Ak je to tak, prišli sme o prémiu, čiže prichádzame o všetko investované na začiatku, o 1 000 eur, ktoré sme investovali do warrantov.

Mnohí investori namiesto toho, aby čakali na dátum vypršania platnosti, predajú právo opäť na trhu a vyhnú sa tak nutnosti kupovať akcie. Napríklad, ak je to tak, že máme pravdu a akcie majú hodnotu 9 eur týždeň pred dátumom expirácie warrantu, cena alebo prémia warrantu bude okolo dvoch eur, takže ak warrant predáme za 2 eur získame priamy zisk 1000 eur, teda dvojnásobok toho, čo sme investovali na začiatku.

Tagy:  taška administratívy Podnikanie 

Zaujímavé Články

add