montážna linka

ekonomicko-slovník

Montážna linka je spôsob výroby v ekonomike. Je to založené na diverzifikácii a oddelení rôznych fáz výrobného procesu.

Prostredníctvom montážnej linky bol definovaný model charakterizovaný rozlíšením krokov, ktoré treba dodržať pri vytváraní konkrétneho produktu.

Inými slovami, prostredníctvom oddelenia produktívnych úloh je možné identifikovať a rozlíšiť rôzne kroky, ktoré sa majú vykonať. To všetko zlepšuje optimalizáciu zdrojov a uprednostňuje neustále vzdelávanie.

Evolúcia koncepcie montážnej linky umožnila v prvej polovici 20. storočia exponenciálny rozvoj systémov hromadnej výroby. To všetko vďaka faktoru výrobnej špecializácie. Bola to teda automobilka Ford, ktorá bola priekopníkom v zavádzaní tohto modelu vo svojich závodoch.

Vývoj montážnej linky

Jednou z hlavných charakteristík tohto typu výroby je, že je vysoko efektívny a odporúčaný pri výrobe replikovateľných a sériovo vyrábaných tovarov.

To predpokladalo, že každý pracovník je určený na to, aby plnil špecifickú funkciu alebo úlohu na celkovej produktívnej mape. Týmto spôsobom je možné vykonávať činnosti rýchlejšie a efektívnejšie vďaka opakovaniu. Alternatívne, ako sa to stalo pri práci, došlo aj k pokroku v oblasti strojového vybavenia, za predpokladu vytvorenia špecifických technológií pre každú fázu výroby.

Reťazec tiež často zahŕňa oddelenie výroby rôznych častí alebo kusov produktu. V tejto súvislosti sa ich výroba osobitne špecializuje, aby sa nakoniec vykonala ich montáž.

Reťazec tiež zvyčajne koncepčne súvisí s taylorizmom. Najmä vďaka jej vplyvu na priemyselný rast minulého storočia.

Výhody montážnej linky

Hlavné body v prospech tohto modelu sú:

  • Vyhnite sa frontom a výrobným zásobám, pretože tieto sa merajú s väčšou presnosťou v každom z bodov alebo fáz reťazca.
  • Uľahčuje vytváranie vysokokvalifikovaných odborníkov vo veľmi špecifických úlohách.
  • Minimalizácia výrobných časov a skrátenie termínov.
  • Všetky vyššie uvedené sa premietajú do zníženia nákladov pre spoločnosť, a teda do väčšieho ekonomického prínosu.

Nevýhody montážnej linky

Použitie modelu montážnej linky má aj niektoré nevýhody:

  • Hrozí, že upadne do monotónnosti a že produkty časom nebudú predstavovať nové funkcie, keďže jeho redizajn je oblasťou celého reťazca.
  • Najčistejšia špecializácia na jedinú úlohu umožňuje existenciu veľmi dobrých odborných profilov, ktoré sa však ťažko prispôsobujú iným odborným úlohám v situáciách, keď je to potrebné.
  • V priebehu rokov a objavenia sa nových technológií a procesov sa najpuristickejší model montážnej linky stal zastaraným. Súčasný model by sa teda dal nazvať zmiešaným spojením jeho charakteristík s modelom remeselnej výroby.

Tagy:  Argentína kultúra vedel si čo? 

Zaujímavé Články

add