Hlúpe

ekonomicko-slovník

Hrubá čiastka je čiastka získaná za poskytnutie služby alebo prevod tovaru bez toho, aby sa zohľadnili všetky príslušné dane alebo zľavy na uvedenú hospodársku prax.

Inými slovami, hrubá suma je suma, ktorú osoba dostane spolu s daňami, ktoré mala zaplatiť a ktoré neskôr musí zaplatiť. Týmto spôsobom sa nazýva hrubá suma. Dôvodom je, ako sme povedali, skutočnosť, že neboli odfiltrované dane, ktoré sa po úplnom vyrovnaní operácie odpočítajú od uvedenej hrubej sumy. Týmto spôsobom nám zostane to, čo by sme nazvali čistou sumou.

Hrubá suma je teda suma, ktorú osoba dostane bez odpočítania daní.

Je to koncept široko používaný v disciplínach, ako sú financie a účtovníctvo.

Rozdiel medzi hrubým a čistým

Ako sme povedali, je veľmi bežné počuť o hrubých a čistých podmienkach, keď hovoríme o platoch, keď analyzujeme výkaz ziskov a strát spoločnosti alebo keď nám oznamujú makroekonomické údaje.

Aby sme získali predstavu o rozdiele medzi oboma pojmami, musíme vedieť, že tento rozdiel spočíva v tom, že čistá suma je výsledná suma, ktorá zostane po zmene hrubej sumy, vo väčšine prípadov po zaplatení diskontná sadzba (zvyčajne dane).

Zatiaľ čo brutto, ako hovoríme, sa zobrazuje ako hodnota, ktorú osoba dostáva, bez toho, aby sa predtým odfiltrovali tie dane, ktoré treba zaplatiť a ktoré sa nepripisujú ako zisk alebo výkon.

Rozdiel medzi hrubým a čistým

Ako sa vypočíta hrubá suma?

Neexistuje žiadna metóda na výpočet hrubej sumy, pretože prijatá platba, keď je inkasovaná bez uplatnenia zliav alebo odpočítania daní, je už vyjadrená v hrubom vyjadrení. To znamená, že na rozdiel od siete nemusíte formulovať žiadnu filtráciu, aby ste získali surový výsledok.

Vyjadruje sa to v akomkoľvek poplatku alebo výkone, ktorý je zobrazený bez toho, aby sa zohľadnil akýkoľvek koncept.

Príklad hrubej sumy

Pre lepšiu predstavu, ako by sa tento vzorec uplatnil v praktickom prípade, predstavme si, že poskytujeme službu, za ktorú si účtujeme celkovú sumu 1 800 €.

Táto suma ukrýva sériu súm, ktoré sa týkajú platenia daní, takže nie je našou povinnosťou ich vyberať. Týmto spôsobom sa musí získaný zisk merať prostredníctvom čistej sumy.

Keďže však chceme vedieť brutto, týchto 1 800 EUR by bola suma, ktorú predstavuje brutto, zatiaľ čo po odpočítaní daní by výsledným výsledkom, ktorý zostane, bola čistá suma.

Tagy:  účtovníctvo prirovnania slávne frázy 

Zaujímavé Články

add
close

Populárne Príspevky

ekonomicko-slovník

Derivát x

ekonomicko-slovník

Misia a vízia Nestlé