Bonus za par

ekonomicko-slovník

Nominálny dlhopis je dlhopis, ktorý sa obchoduje za nominálnu alebo emisnú hodnotu.

Keď sa dlhopisy vydávajú alebo sa s nimi následne obchoduje, môžu mať inú cenu, ako je cena pôvodu alebo emisie. Napríklad spoločnosť, ktorá vydá 10 miliónov eur v 10 000 dlhopisoch, vydá dlhopisy v nominálnej hodnote za cenu 100 eur. Ak by sa rozhodla vydať dlhopisy nad nominálnu hodnotu s prirážkou, povedali by sme, že ide o dlhopisy nad nominálnu hodnotu alebo s prirážkou; zatiaľ čo dlhopisy pod ich nominálnou hodnotou by boli dlhopisy pod nominálnou hodnotou alebo s diskontom.

Nominálna hodnota dlhopisu sa platí na základe nominálnej hodnoty, a to tak, že ak máme 5% ročný dlhopis oproti predchádzajúcemu príkladu, dostaneme 5 eur ročne za každý dlhopis, pričom hodnota dlhopisu zostáva nezmenená.

Transakcie s dlhopismi sa však väčšinou realizujú za inú cenu, ako bola pôvodná. Predstavme si napríklad, že máme dlhopis s nominálnou hodnotou 1 000 eur, ale že sa ho rozhodneme predať s prirážkou 20 %. V tomto prípade bude dlhopis nad par a predajná cena by bola 1 200 eur, takže celkový získaný výnos bude prémia a súčet všetkých vyzbieraných kupónov.

Na druhej strane, ak sa rozhodneme predať dlhopis z akéhokoľvek dôvodu pod nominálnu hodnotu, pôjde o dlhopis pod nominálnu hodnotu so stratami spôsobenými medzi predajom a nominálnou hodnotou.

Príklad emisie na rovnakej úrovni ako zvýšenie kapitálu

Predstavme si, že máme spoločnosť, ktorá vydala 10 miliónov eur v dlhopisoch v 10 000 dlhopisoch po 1 000 eur za každý dlhopis. Teraz sa rozhodol rozšíriť o 2000 dlhopisov v cene 1500 eur. Aká by bola priemerná nominálna hodnota dlhopisov?

VNM = (10 000 x 1 000 + 2 000 x 1 500) / (10 000 + 2 000) = 1 083,33 EUR

Teraz je priemerná hodnota dlhopisu 1 083,33 eura, čo bude celková hodnota emisie.

Tagy:  financií ekonomická analýza kryptomeny 

Zaujímavé Články

add
close

Populárne Príspevky

ekonomicko-slovník

Derivát x

ekonomicko-slovník

Misia a vízia Nestlé