Pokladničné zásoby

ekonomicko-slovník

Vlastné akcie predstavujú počet reprezentatívnych akcií, ktoré spoločnosť vlastní zo svojho vlastného základného imania.

Kótované aj nekótované spoločnosti môžu vlastniť časť svojich vlastných akcií.

O vlastných akciách môžeme hovoriť aj vtedy, keď spoločnosť patriaca do skupiny spoločností nadobudne cenné papiere vydané materskou spoločnosťou.

Funkcie pokladničných akcií

Existuje niekoľko dôvodov, prečo má spoločnosť záujem mať vlastné akcie vo svojom majetku:

  • Vyhnite sa kolapsu hodnoty cenných papierov spoločnosti. Počet akcií v obehu sa znižuje, aby sa minimalizoval vplyv na ich cenu.
  • Vyslať signál optimizmu o spoločnosti. Nákup vlastných akcií dáva obraz dôvery v hodnotu spoločnosti.
  • Odmeňovať svojich manažérov a zamestnancov týmito činmi. Okrem formy odmeňovania slúži na ich zapojenie do výsledkov spoločnosti.
  • Rozdeľte zisk. Spätný nákup akcií sa často považuje za alternatívu k rozdeleniu dividend, pretože má rovnaký účinok.

Predpisy o pokladničných akciách

Nákup vlastných akcií je vo svete vysoko regulovaný. Napríklad súčasné španielske predpisy prostredníctvom článku 134 zákona o kapitálových spoločnostiach ukladajú spoločnostiam pri používaní ich vlastných akcií rad povinností. V prípade kótovaných spoločností nesmú mať viac ako 10 % vlastných akcií, pričom limit vlastných akcií pre nekótované spoločnosti bude 20 %. Pokiaľ ide o kótované spoločnosti, tie budú povinné informovať Národnú komisiu pre trh s cennými papiermi o pohyboch svojich vlastných akcií.

Ďalšou z povinností ustanovených zákonom o kapitálových spoločnostiach je predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia, ako aj stanovenie maximálnej a minimálnej ceny za nadobudnutie vlastných akcií. Požiadavka, ktorá si zasluhuje osobitnú pozornosť, je, že transakcie s vlastnými akciami nemôžu presiahnuť 25 % zobchodovaného objemu za posledných 20 obchodov.

Vlastné akcie nemajú hlasovacie právo a právo na dividendy, hoci sa započítavajú do základného imania na účely výpočtu potrebného kvóra na ustanovenie zhromaždenia a prijatie uznesení.

Príklad amortizácie vlastných zásob

Spoločnosť X má základné imanie rozdelené na celkovo 1000 akcií, z toho vlastníme 10 akcií.

Firma zarobila 1000 eur, máme teda zisk 10 eur (1 euro na akciu). X rozdeľuje 500 eur dividendy, potom máme nárok na dividendu 5 eur (0,5 eura na akciu).

V nasledujúcom roku spoločnosť X kúpi 50 vlastných akcií a amortizuje ich. Celkový počet akcií sa stáva 950, z toho naďalej vlastníme 10 akcií. V tom istom roku spoločnosť X opäť zarobí 1 000 eur, preto sa náš zisk zvýši na 1 053 eur na akciu (1 000 eur / 950 akcií). Ak sa spoločnosť X rozhodne rozdeliť dividendy vo výške 500 eur, budeme mať nárok na dividendu vo výške 5,3 eura.

Tagy:  trhy ekonomická analýza poradie 

Zaujímavé Články

add