Poistený

ekonomicko-slovník

Poistenec je meno, ktorým sú pomenované tie fyzické alebo právnické osoby, ktoré vystupujú ako držitelia poistných zmlúv alebo zmlúv. Prostredníctvom tejto ochrany sa nestarajú o možné škody na ich majetku alebo dokonca ich integrite výmenou za poplatok alebo poistné poisťovni.

Poistený je tak osoba, ktorá dostane náhradu alebo poistné plnenie v prípadoch, ktoré zinkasuje jeho poistná zmluva, keďže je vlastníkom poškodenej alebo stratenej veci. V prípade životného poistenia bude za prevzatie uvedenej sumy zodpovedná tretia osoba určená poistencom.

Charakteristika poistenca

Ako sa v týchto typoch zmlúv zvyčajne uvádza, poistená osoba je osoba, ktorá bežne nesie riziko, s ktorým sa poistka zaoberá, a ktorá je zodpovedná za plnenie povinností súvisiacich najmä s uzavretím poistenia.

V tomto zmysle existujú prípady, keď osoba, ktorá uzavrela poistenie (ktorá sa tiež nazýva poistník), je iná osoba ako samotný poistený. Ak napríklad otec uzatvorí poistenie auta pre svojho syna, prvý bude poistník a druhý poistený, keďže nesie riziko v prípade nehody alebo poškodenia auta.

Existujú prípady, v ktorých je bezpodmienečne nutné, aby bol poistený fyzickou osobou, ako napríklad pri poistení, ktoré kryje osobné riziká; teda úrazové alebo životné poistenie. V ostatných modalitách, ktoré sa týkajú predovšetkým záväzkových alebo majetkových zmlúv, je možné, že poistenec má právnu formu právnickej osoby.

Povinnosti poistenca

Výmenou za očividnú ochranu, ktorú vlastníctvo poistnej zmluvy poskytuje, poistenec preberá povinnosť pravidelne platiť splátky alebo poistné, ktoré poisťovňa požaduje, pričom sa pred uzatvorením poistenia podrobí preskúmaniu alebo výpočtu rizika.

Prípadne musí poistený splniť aj ďalší rad požiadaviek, ako napríklad oznámiť spoločnosti, ak dôjde k strate alebo poškodeniu chráneného prvku, škody, ktoré utrpí, a všetky ďalšie súvisiace okolnosti. Príkladom toho sú správy o nehodách, dokumenty, ktoré vysvetľujú škodu, ktorú vozidlo utrpelo v prípade nehody.

Tagy:  názor banky Argentína 

Zaujímavé Články

add
close

Populárne Príspevky

ekonomicko-slovník

Derivát x

ekonomicko-slovník

Misia a vízia Nestlé